Wzmocnienie gruntu cementem

Wszystko z jednej ręki. Od logistyki do zakończenia.

Przy poprawie i wzmocnieniu gruntu cementem zostaje wzmocniona spoistość ziarnistości gruntu przes wypełnienie por. Przesto zostaje zwjększona wytrzymałość gruntu na zmiany klimatyczne i ruch samochodowy. Grunt jest wytrzymalszy, odporniejszy na działanie wody i mrozu.

Opóźniona reakcja (wolno przyswajających wodę) cementów z wodą pozwala na pracę w bardzo mokrych terenach w których normalny cement nie zdaje egzaminu. Po rozsianiu tego specjalnego cementu reaguje on dopiero po frezowaniu gruntu.

Kryteriami dla koniecznej ilości spoiw przy wzmacnianiu gruntu są: Osiągnięcie odporności na nacisk przy niespoistym gruncie i wpływ mrozu przy spoistym gruncie. Celem poprawy gruntu cementem jest osiągnięcie koniecznego zagęszczenia.

Nawilgacanie

Nawilgacanie

Rozsiewanie spoiw
Rozsiewanie spoiw

Rozsiewanie spoiw

Frezowanie spoiwa do gruntu (do 50cm głębokości)
Frezowanie spoiwa do gruntu (do 50cm głębokości)

Frezowanie spoiwa do gruntu (do 50cm głębokości)

Wyrównanie terenu równiarką, walcem stalowym gładkim i gumowym

Wyrównanie terenu równiarką, walcem stalowym gładkim i gumowym

Nawadnianie gotowego terenu
Nawadnianie gotowego terenu

Nawadnianie gotowego terenu