Zpevňování zemin pomocí cementu

Vše z jedné ruky. Od logistiky až po hotový plán.

Při zpevnění a zlepšení zemin pomocí cementu se zvyšuje, prostřednictvím zatmelení a slepení jemných půdních zrníček, soudržnost. Tímto se dosáhne větší odolnosti půdy proti zátěži prostřednictvím provozu a podnebí. Půda se tímto stane nosnou a odolnou proti vodě a mrazu.

Hydrofobní cementy jsou výhodné, pokud půda obsahuje hodně vody, obzvlášt pokud se dá těžko zpracovat nebo pokud kvůli povětří namíchání a zpracování normálního cementu není možné, protože tyto cementy po rozsypu na půdu naberou méně vlhkosti a teprve po zafrézování s půdou reagují.

Měřítka pro potřebné množství pojidla při zpevňování zeminy jsou u nesoudržných zemin odolnost tlaku a u soudržných zemin kontrola mrazu. Cílem zlepšováná zeminy pomocí cementu je naplnění požadavku zahuštění.

Namáčení půdy před prací

Namáčení půdy před prací

Rozsyp pojidla
Rozsyp pojidla

Rozsyp pojidla

Zafrézování pojidla do země (až do hloubky 50 cm)
Zafrézování pojidla do země (až do hloubky 50 cm)

Zafrézování pojidla do země (až do hloubky 50 cm)

Vytváření pláně pomocí rovnače, hladkého válce a válce s prysovým kolem

Vytváření pláně pomocí rovnače, hladkého válce a válce s prysovým kolem

Namáčení hotové zemní pláně
Namáčení hotové zemní pláně

Namáčení hotové zemní pláně